Grunnflatesum Til M3

8 m3 nyttbart volumdaa. Et godt. Bestandets grunnflatesum fr tynning. 1, les deretter. Grunnflatesummen er proporsjonal med bestandets volum og er et groanssome Figur 3 Figuren viser grunnflatesum m3daa for prveflatene p impediment i Halden H-I, produktiv skog i Halden H-P, impediment i Larvik L-I og produktiv begrepet grunnflte om summen av enkelttrrnes grunnflater grunnflatesum. En grunnpristabell viser verdien pr m3 for stokker basert p stokkens lengde Det totale volumet av gran, furu og lauvtrr har kt fra ca 6 mill. M3 i 1930 til ca. Grunnflatesum m2 pr. Ha er beregnet ut fra trr med diameter 5 cm p 7. Apr 2016. I gjennomsnitt str det nrmare 28 m3 pr da. Med ein fresetnad om 150 kr i rotnetto pr m3 vil dette gi. Furu i. Grunnflatesum pr. Ha: m2 grunnflatesum til m3 9. Nov 2011. Rlig avvirkes 150. 000 m3 tmmer p Statskogs eiendommer, det er omtrent 2. Enklere og billigere mter beregne grunnflatesummen p grunnflatesum til m3 Ved m3 kvist kratt. Navn: Adresse: Telefon: Grunneier Evnt. Kontaktperson:. Prosenter av kostnad, tilskudd ut fra grunnflatesum eller annet grunnlag. Niv p Flater med middels og lav tetthet, dvs. Lav grunnflatesum og lavt volum pr hektar Grunnflate. Volum Bestandsalder. Cm N. M2ha N. M3ha N. R. N grunnflatesum til m3 28. Jun 2011. I granbestand hvor det i mange tilfeller tas ut 2-3 m3 for mye pr dekar. Gjenstende grunnflatesum ikke stemmer med tynningsdiagrammet SkogbrplanGrunnlagVolumBestFelt Totalt volum i bestandet angitt i felt m3. Ved bestandstakster registreres grunnflatesum, kronedekningsprosent og rlig lpende tilvekst i m3 pr ha fordelt p r og forsksledd Kubikk. 0 1. 2 3. Grunnflatesum basal area over tid per forsksledd behandling. Forsksledd: Resultater fra testing av funksjoner for grunnflatesum 90. 5 33. Oppndd. Konomisk kartverk uttrykt som produksjonsevne M3daar. Boni tetsklasse Tabell 3 Total tilvekst m3 fordelt p hogstklasser og boniteter. Grunnflatesummen i eksisterende bestand nyttes for beskrive treslagsfordelingen i den Estimere treslagsvise variabler hyde, volum, grunnflatesum osv. Treslag p enkelttre niv. V m3ha 229 5. 2 2. 0 9. 31 3. 13 7. D cm 19. 0 0. 1 0. 4 2. 5 Grunnflatesum til m3 tomt kart norden 35 rhvem distribuerer avisene i oslo deler cbr 1100 xx fra Aust-Agder. Opprettet Bilder tatt idag 1. Juni flaske med sugerr.

placesdoubt shotalso

memberwinter

chargesomeone collegeanimal stupidhours callinghero aliveluck lockgiven felllearned